آبنمای دریدک چمبر


 

یک راه برای ایجاد آبنمای کف خشک بدون حوضچه آب، استفاده از یک کاور که اطراف نازل را پوشش داده و در داخل زمین نصب می گردد، می باشد که این کاور، چمبر نامیده می شود. آب توسط یک خط لوله رفت به هر یک از این نازلها، پمپاژ می گردد و پس از خروج از فواره ها، به داخل کاور نازل برگشته که پس از جمع شدن به وسیله یک خط لوله به مخزن ذخیره اصلی برگشت داده شده تا دوباره برای تغذیه نازل و فواره ها مورد استفاده قرار گیرد. این محصول توسط شرکت مهندسی GSO FOUNTAIN تولید و در اختیار مجریان و طراحان در این زمینه قرار گرفته است.


File name Discription
Catalogue Download
Catalogue page  
CAD.dwg  
Test Proposal  
Press  
Zip file  
Instruction manual Download
List of spare parts  
3D models  
Comments
You must be loged to add a comment !
محصولات مرتبط

Not to order more inventory Please select one of the following

The number of inventory , please choose one of the following pyrotechnics

افزودن به سبد خرید

X