لیست قیمت آبنما و محصولات آتشدان تولیدی شرکت GSO

برای راحتی دوستان و مشتریان عزیز در این صفحه قیمت انواع نازل آبنما و آتشدان پر مصرف تولیدی شرکت GSO به همراه سایزهای موجود ذکر شده است. 

 

 

قیمت آبنمای پرده آب

قیمت نازل آبنما پرده آب (آبشار)

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
50,620,500 نازل آبنما پرده آب 150 سانت با استیل 304 14,922,000 نازل آبنما پرده آب 30 سانت با استیل 304
63,738,000 نازل آبنما پرده آب 150 سانت با استیل 316 16,902,000 نازل آبشار 30 سانت با استیل 316
63,708,000 نازل آبنما پرده آب 170 سانت با استیل 304 17,037,000 نازل آبشار 40 سانت با استیل 304
81,198,000 نازل آبنما پرده آب 170 سانت با استیل 316 19,677,000 نازل آبشار 40 سانت با استیل 316
73,530,000 نازل آبنما پرده آب 200 سانت با استیل 304 22,077,000 نازل آبنما پرده آب 60 سانت با استیل 304
94,518,000 نازل آبنما پرده آب 200 سانت با استیل 316 26,037,000 نازل آبنما پرده آب 60 سانت با استیل 316
85,000,000 نازل آبنما پرده آب 250 سانت با استیل 304 26,946,000 نازل آبنما پرده آب 80 سانت با استیل 304
105,000,000 نازل آبنما پرده آب 250 سانت با استیل 316 32,226,000 نازل آبنما پرده آب 80 سانت با استیل 316
37,647,000 نازل آبنما پرده آب 30 سانت پایه دار با استیل 304 35,676,000 نازل آبنما پرده آب 80 سانت لبه بلند با استیل 304
45,567,000 نازل آبنما پرده آب 30 سانت پایه دار با استیل 316 43,596,000 نازل آبنما پرده آب 80 سانت لبه بلند با استیل 316
50,676,000 نازل آبنما پرده آب 60 سانت پایه دار با استیل 304 35,211,000 نازل آبنما پرده آب 100 سانت با استیل 304
63,876,000 نازل آبنما پرده آب 60 سانت پایه دار با استیل 316 43,956,000 نازل آبنما پرده آب 100 سانت با استیل 316
39,528,000 نازل آبنما پرده آب 40 سانت مدل شوتر با استیل 304 41,022,000 نازل آبنما پرده آب 120 سانت با استیل 304
49,527,000 نازل آبنما پرده آب 40 سانت مدل شوتر با استیل 316 51,516,000 نازل آبنما پرده آب 120 سانت با استیل 316

 

 

قیمت آبنما بارانی

قیمت شرکتی انواع نازل آبنما بارانی

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
66،900،000 نازل بارانی سه ردیفه 100 سانت با استیل 304 24،900،000 نازل بارانی یک ردیفه 25 سانت با استیل 304
60،600،000 نازل بارانی یک ردیفه 200 سانت با استیل 304 30،300،000 نازل بارانی دو ردیفه 25 سانت با استیل 304
89،900،000 نازل بارانی دو ردیفه 200 سانت با استیل 304 35،900،000 نازل بارانی سه ردیفه 25 سانت با استیل 304
112،600،000 نازل بارانی سه ردیفه 200 سانت با استیل 304 30،100،000 نازل بارانی یک ردیفه 50 سانت با استیل 304
سفارشی نازل بارانی یک ردیفه منحنی با استیل 304 37،500،000 نازل بارانی دو ردیفه 50 سانت با استیل 304
سفارشی نازل بارانی دو ردیفه منحنی با استیل 304 46،300،000 نازل بارانی سه ردیفه 50 سانت با استیل 304
سفارشی نازل بارانی سه ردیفه منحنی با استیل 304 40،900،000 نازل بارانی یک ردیفه 100 سانت با استیل 304
... ... 53،100،000 نازل بارانی دو ردیفه 100 سانت با استیل 304

 

 

قیمت پکیج آتشدان

قیمت پکیج آتشدان

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
55،000،000 پکیج آتشدان سیستم ساده 26*126 55،700،000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 30سانت
85،000،000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 26*150 35،700،000 پکیج آتشدان سیستم ساده 30سانت
65،000،000 پکیج آتشدان سیستم ساده 26*150 65،800،000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 40سانت
94،000،000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 26*200 45،800،000 پکیج آتشدان سیستم ساده 40سانت
74،000،000 پکیج آتشدان سیستم ساده 26*200 75،000،000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 60سانت
65،000،000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی D40 55،000،000 پکیج آتشدان سیستم ساده 60سانت
45،000،000 پکیج آتشدان سیستم ساده D40 65،800،000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 26*66
70،000،000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی D50 45،800،000 پکیج آتشدان سیستم ساده 26*66
50،000،000 پکیج آتشدان سیستم ساده D50 65،000،000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 26*106
75،000،000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی D60 45،000،000 پکیج آتشدان سیستم ساده 26*106
55،000،000 پکیج آتشدان سیستم ساده D60 75،000،000 پکیج آتشدان با ریموت کنترل و سیستم شیربرقی 26*126

 

 

قیمت آبنمای آب و آتش

قیمت آبنمای آب و آتش

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
320،000،000 پکیج آبنمای آب و آتش فنجانی با ریموت کنترل و شیربرقی 70 150،000،000 پکیج آبنمای آتش با ریموت کنترل و شیربرقی 60*60
318،000،000 پکیج آبنمای آب و آتش فنجانی با سیستم ساده 70 130،000،000 پکیج آبنمای آتش سیستم ساده 60*60
380،000،000 پکیج آبنمای آب و آتش فنجانی با ریموت کنترل و شیربرقی 100 180،000،000 پکیج آبنمای آتش با ریموت کنترل و شیربرقی 80*80
378،000،000 پکیج آبنمای آب و آتش فنجانی با سیستم ساده 100 160،000،000 پکیج آبنمای آتش سیستم ساده 80*80

 

 

قیمت آبنما پرده آب استخری کرتین

قیمت انواع نازل آبنما پرده آب کرتین

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
102،500،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 50 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 304 56،700،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 30 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 304
127،800،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 50 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 316 67،700،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 30 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 316
86،900،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 50 سانت یک تکه با استیل 304 50،300،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 30 سانت یک تکه با استیل 304
106،400،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 50 سانت یک تکه با استیل 316 58،900،000 نازل آبنمااستخری کرتین ایستاده با آبریز 30 سانت یک تکه با استیل 316
115،800،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 60 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 304 73،200،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 40 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 304
145،700،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 60 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 316 88،900،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 40 سانت فلنچدار دو تکه با استیل 316
103،600،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 60 سانت یک تکه با استیل 304 62،800،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 40 سانت یک تکه با استیل 304
129،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 60 سانت یک تکه با استیل 316 76،000،000 نازل آبنما استخری کرتین ایستاده با آبریز 40 سانت یک تکه با استیل 316
60،5000،000 نازل آبنما استخری کرتین دیواری با آبریز 60 سانت و استیل 304 50،900،000 نازل آبنما استخری کرتین دیواری با آبریز 40 سانت و استیل 304
74،900،000 نازل آبنما استخری کرتین دیواری با آبریز 60 سانت و استیل 316 62،400،000 نازل آبنما استخری کرتین دیواری با آبریز 40 سانت و استیل 316

 

 

قیمت پکیج آبنما دیواری آبریز

قیمت نازل آبنما دیواری آبریز

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
3،840،000 نازل آبنما دیواری آبریز یک طرفه 100 سانت 1،560،000 نازل آبنما دیواری آبریز یک طرفه 40 سانت
4،080،000 نازل آبنما دیواری آبریز دو طرفه 100 سانت 1،800،000 نازل آبنما دیواری آبریز دو طرفه 40 سانت
4،560،000 نازل آبنما دیواری آبریز یک طرفه 120 سانت 2،280،000 نازل آبنما دیواری آبریز یک طرفه 60 سانت
4،800،000 نازل آبنما دیواری آبریز دو طرفه 120 سانت 2،520،000 نازل آبنما دیواری آبریز دو طرفه 60 سانت
5،400،000 نازل آبنما دیواری آبریز یک طرفه 150 سانت 2،760،000 نازل آبنما دیواری آبریز یک طرفه 80 سانت
5،760،000 نازل آبنما دیواری آبریز دو طرفه 150 سانت 3،000،000 نازل آبنما دیواری آبریز دو طرفه 80 سانت

 

 

قیمت پکیج آبنما مدرن نواری

قیمت شرکتی انواع آبنما مدرن نواری

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
194،200،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 100 سانت با فنر و استیل 304 83،500،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 25 سانت با وزنه و استیل 304
510،600،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 100 سانت با وزنه و استیل 304 62،500،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 25 سانت با فنر و استیل 304
333،600،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 100 سانت با فنر و استیل 304 132،500،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 25 سانت با وزنه و استیل 304
548،400،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 200 سانت با وزنه و استیل 304 93،500،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 25 سانت با فنر و استیل 304
368،400،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 200 سانت با فنر و استیل 304 152،800،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 50 سانت با وزنه و استیل 304
1،026،300،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 200 سانت با وزنه و استیل 304 107،800،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 50 سانت با فنر و استیل 304
666،300،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 200 سانت با فنر و استیل 304 263،500،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 50 سانت با وزنه و استیل 304
سفارشی نازل آبنما مدرن نواری منحنی با استیل 304 176،500،000 نازل آبنما مدرن نواری دو ردیفه 50 سانت با فنر و استیل 304
... ... 284،200،000 نازل آبنما مدرن نواری یک ردیفه 100 سانت با وزنه و استیل 304

 

 

قیمت آبنمای جام

قیمت پکیج آبنمای جام

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
200،000،000 پکیج آبنمای جام قطر 150 استیل 304 ضخامت 3/4 میلیمتر 100،000،000 آبنمای جام قطر 50 استیل 304 ضخامت 3/4 میلیمتر
50،000،000 پایه تمام استیل نازل جام قطر 50 به ارتفاع 50 سانت 25،000،000 پایه تمام استیل نازل جام قطر 50 به ارتفاع 30 سانت
سفارشی مخزن - نور - پمپ 150،000،000  آبنمای جام قطر 100 استیل 304 ضخامت 3/4 میلیمتر
... ... 35،000،000 پایه تمام استیل نازل جام قطر 50 به ارتفاع 40 سانت

 

 

قیمت آیس بار

قیمت پکیج آیس بار

قیمت (ريال) نام محصول قیمت (ريال) نام محصول
75،000،000  پکیج آیس بار 80 سانتی متر 50،000،000 پکیج آیس بار 40 سانتی متر
87،000،000 پکیج آیس بار 100 سانتی متر 66،000،000 پکیج آیس بار 60 سانتی متر

امکان سفارش بیشتر از موجودی انبار نیست لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید

تعداد موجودی انبار تعداد است لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید

افزودن به سبد خرید

X