پروژه های آبنمای ریتمیک

 

 

پروژه های آبنمای ریتمیک :

 

روشن و یا کم و زیاد شدن فواره ها با ریتم خاصی که توسط طراح با نظم و هماهنگی مشخص، برنامه ریزی می شود، همراه با موزیک و یا گاهی بدون آن، آبنمای ریتمیک گفته می شود. این آبنماها کوچکتر از آبنماهای موزیکال هستند ولی در اینها نیز از تعدد پمپ و سخت افزارهای تخصصی برای برنامه ریزی جهت کنترل خروجی فواره ها استفاده می شود، بنابراین میتوان از لحاظ قیمت، این دسته از آبنما را بعد از آبنماهای موزیکال، در رده دوم قرار داد از اینرو از این آبنما در فضاهای کوچکتر نیز میتوان استفاده کرد.

 

امکان سفارش بیشتر از موجودی انبار نیست لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید

تعداد موجودی انبار تعداد است لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید

افزودن به سبد خرید

X