پنج مرحله مشاوره و طراحی آبنما

در سراسر دنیا طراحان حرفه ای هر کدام روشی خاص خود، برای طی کردن روند طراحی دارند، که این روش ممکن است در خصوص هر پروژه و هر موضوع جدید دستخوش تغییراتی شود. سال ها تجربه کار و درگیری با پروژه های مختلف، تجربیاتی را در اختیار ما گذاشته تا بتوانیم در مشاوره و طراحی آبنما راه های متنوع و مخصوص به خود داشته باشیم.

مراحل و روند طراحی و مشاوره آبنما در شرکت GSO

  1. تعریف و تشریح موضوع پروژه ( شناخت خواسته های کارفرما)
  2. جمع آوری اطلاعات و شناخت سایت (زمین) پروژه
  3. شکل گیری کانسپت و ایده های طرح
  4. طراحی آبنما فضای سبز و حوض و بستر آبنما
  5. ترسیم و ارائه مدارک و نقشه ها (پلان، برش، نما، حجم سه بعدی)

تعریف و تشریح موضوع پروژه ( شناخت خواسته های کارفرما)

اولین مرحله از کار طراحی آبنما، کسب اطلاعات در خصوص خواسته های کارفرماست. قبل از هر چیزی طراح باید بداند کارفرما از فضای مورد نظر خود چه توقعاتی دارد؟! بنابراین سوالاتی که به وجود خواهد آمد این است که:
  • مراجعه کنندگان فضا چه کسانی هستند؟
  • برای چه فضایی آبنما طراحی شود؟
  • خواسته های ویژه و سیاست های کارفرما کدامند؟
  • سرمایه مورد نظر برای ایجاد آبنما چه مقدار میباشد؟
  • ....

جمع آوری اطلاعات و شناخت سایت (زمین) پروژه

ابعاد، همسایگی ها، جهت گیری جغرافیایی، شرایط اقلیمی هر منطقه به خصوص جهت باد و بارندگی و دسترسی های آن، میزان عبور و مرور پیاده و سواره و شرایط کالبدی (فیزیکی)، فرهنگی و اجتماعی محل قرارگیری زمین پروژه مورد بررسی قرار میگیرد.

شکل گیری کانسپت و ایده های طرح

با توجه به تجزیه و تحلیل لیست اطلاعات به دست آمده از هر بخش،سلیقه و نقطه نظرات کارفرما، طراح کانسپت اولیه (مفهوم کلی) طرح را ارائه میدهد.

طراحی آبنما لنداسکیپ و حوض و بستر آبنما:

پس از ارائه کانسپت، طراح، تصویر ذهنی خود را با استفاده از نرم افزارها مربوطه همانند 3DMAX,DEPENCE,CAD,... نرم افزارهای تخصصی آبنما شبیه سازی کرده و انیمیشن و نوع حرکت آبنما را در اختیار کارفرما خواهیم گذاشت.
طراحی حرفه ای آبنما
در سراسر دنیا طراحان حرفه ای هر کدام روش خاص خود، برای طی کردن روند طراحی دارند، که این روش ممکن است در خصوص هر پروژه و هر موضوع جدید دستخوش تغییراتی شود. سال ها تجربه کار و درگیری با پروژه های مختلف تجربیاتی را در اختیار ما گذاشته تا بتوانیم برای طراحی یک اثر، راه های متنوع و مخصوص به خود داشته باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروهی از طرح های سه بعدی (3D Design) جهت پروژه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand Fountain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cake Fountain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

City Center Project
Musical Fountain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classic Fountain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maze Fountain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iraq Project
Musical Fountain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring Fountain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rain Fountain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabard Project
Rain Fountain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classic Fountain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classic Fountain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Project
Jamping Jet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqua Park

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DryDeck Fountain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazd Park Project
Jamping Jet Fountain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classic Fountain

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

امکان سفارش بیشتر از موجودی انبار نیست لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید

تعداد موجودی انبار تعداد است لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید

افزودن به سبد خرید

X