نازل کمت استیل 304 آبنما

 

 

 

 

نازل کمت استنلس استیل 304 آبنما

 

شرح نازل کمت استیل آبنما : نازل های کمت استیل از جنس آلیاژ استنلس استیل 304 طبق مشخصات فنی درج شده در کاتالوگ با استانداردهای مهندسی مشخص با ماشین آلات پیشرفته، تولید و ارائه می گردد و همچنین دارای قطعه اختشاش گیر جهت کاهش نیروی توربالانس آب به جهت بالابردن کیفیت می باشند که در کیفیت خروجی آب بسیار تاثیر گذار می باشد. بخش کروی شکل قابلیت جهت پذیری زاویه پرتاب 15 تا 20 درجه نسبت به صفحه عمود را برای مجریان جهت تنظیم زاویه مطلوب، ممکن می سازد.

 

 

 

مشخصات :

  1. ساخته شده از استنلس استیل 304
  2.  موجود در اندازه های مختلف
  3. عملکرد مستقل نسبت به سطح تراز آب
  4. ارتفاع پرتاب آب از 0.5 تا 14 متر
  5. قابلیت تنظیم زاویه 15 تا 20 درجه نسبت به سطح عمود با کمک اتصال کروی

 

 

 

نازل کمت استنلس استیل 304

 

 

فواره کمت استیل استاندارد 10-5T آبنما

کد محصول: 473

 نازل کمت استیل 5t-Ss از جنس استیل با دهانه خروج آب 5 میلی متر با

فواره کمت استیل استاندارد 10-5T آبنما

نازل کمت استیل استاندارد 10-6T آبنما

کد محصول: 474

 نازل کمت استیل 6t-Ss از جنس استیل با دهانه خروج آب 6 میلی متر با

نازل کمت استیل استاندارد 10-6T آبنما

نازل کمت استیل استاندارد 15-8T آبنما

کد محصول: 475

 نازل کمت استیل 8t-Ss از جنس استیل با دهانه خروج آب 8 میلی متر با

نازل کمت استیل استاندارد 15-8T آبنما

نازل کمت استیل استاندارد 15-10T آبنما

کد محصول: 476

 نازل کمت استیل 10t-Ss از جنس استیل با دهانه خروج آب 10 میلی متر

نازل کمت استیل استاندارد 15-10T آبنما

نازل کمت استیل استاندارد 25-12T آبنما

کد محصول: 481

 نازل کمت استیل 12t-Ss از جنس استیل با دهانه خروج آب 12 میلی متر

نازل کمت استیل استاندارد 25-12T آبنما

نازل کمت استیل استاندارد 25-14T آبنما

کد محصول: 482

 نازل کمت استیل 14t-Ss از جنس استیل با دهانه خروج آب 6 میلی متر ب

نازل کمت استیل استاندارد 25-14T آبنما

نازل کمت استیل استاندارد 40-17T آبنما

کد محصول: 484

 نازل کمت استیل 17t-Ss از جنس استیل با دهانه خروج آب 6 میلی متر ب

نازل کمت استیل استاندارد 40-17T آبنما

نازل کمت استیل استاندارد 40-20T آبنما

کد محصول: 485

 نازل کمت استیل 20t-Ss از جنس استیل با دهانه خروج آب 6 میلی متر ب

نازل کمت استیل استاندارد 40-20T آبنما

امکان سفارش بیشتر از موجودی انبار نیست لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید

تعداد موجودی انبار تعداد است لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید

افزودن به سبد خرید

X