متعلقات نازل آبنمای کف خشک

 

 

 

 

متعلقات نازل آبنمای کف خشک

 

شرح متعلقات نازل آبنمای کف خشک: این بخش شامل تجهیزات و ابزاری است که برای راه اندازی نازل های کف خشک استفاده می شود که توسط این شرکت برای سهولت کار مشتریان عزیز که مایل به خرید و استفاده از نازل کف خشک می باشند، عرضه می گردد.

 

 

زیر گروه های متعلقات نازل آبنمای کف خشک

 

 

نازل آبنمای کف خشک فوم DMX-VFD1200

کد محصول: 399

نازل کف خشک فوم DMX-VFD1200 با ارتفاع خروجی حدود 2.2 مت

نازل آبنمای کف خشک فوم DMX-VFD1200

پایه قابل تنظیم PE2

کد محصول: 417

پایه ها تنظمی با امکان تنظیم از 50 تا 75 میلی متر ارتفاع جهت ایجا

پایه قابل تنظیم PE2

پایه قابل تنظیم-PE3

کد محصول: 421

پایه ها تنظمی با امکان تنظیم از 70 تا 120 میلی متر ارتفاع جهت ایج

پایه قابل تنظیم-PE3

پایه قابل تنظیم-PE4

کد محصول: 422

پایه ها تنظمی با امکان تنظیم از 120 تا 170 میلی متر ارتفاع جهت ای

پایه قابل تنظیم-PE4

پایه قابل تنظیم-PE6

کد محصول: 423

پایه ها تنظمی با امکان تنظیم از 140 تا 230 میلی متر ارتفاع جهت ای

پایه قابل تنظیم-PE6

پایه قابل تنظیم-PE7

کد محصول: 424

پایه ها تنظمی با امکان تنظیم از 185 تا 275 میلی متر ارتفاع جهت ای

پایه قابل تنظیم-PE7

پایه قابل تنظیم-PE9

کد محصول: 425

پایه ها تنظمی با امکان تنظیم از 205 تا 345 میلی متر ارتفاع جهت ای

پایه قابل تنظیم-PE9

پایه قابل تنظیم-PE10

کد محصول: 426

پایه ها تنظمی با امکان تنظیم از 250 تا 385 میلی متر ارتفاع جهت ای

پایه قابل تنظیم-PE10

پایه قابل تنظیم-PE12

کد محصول: 427

پایه ها تنظمی با امکان تنظیم از 270 تا 455 میلی متر ارتفاع جهت ای

پایه قابل تنظیم-PE12

پایه قابل تنظیم-PE13

کد محصول: 428

پایه ها تنظمی با امکان تنظیم از 315 تا 500 میلی متر ارتفاع جهت ای

پایه قابل تنظیم-PE13

پایه قابل تنظیم-PE14

کد محصول: 429

پایه ها تنظمی با امکان تنظیم از 365 تا 550 میلی متر ارتفاع جهت ای

پایه قابل تنظیم-PE14

کلاهک تایلی پایه قابل تنظیم

کد محصول: 430

برای تنظیم شیب سطح مورد نظر ناگزیر به استفاده از کلاهک ها هستیم که به

کلاهک تایلی پایه قابل تنظیم

امکان سفارش بیشتر از موجودی انبار نیست لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید

تعداد موجودی انبار تعداد است لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید

افزودن به سبد خرید

X