انواع نازل های آبنمای آبشار

 

 

 

 

انواع نازل های آبنمای آبشار

 

 نازل های آبشار، تداعی کننده صدا و حرکت آب در آبشارها و چشمه ها هستند. که نوع ریزش هر کدام  بسته به سلیقه و فضای مورد نظر قابل انتخاب می باشند.

 

 

 

زیر گروه های انواع نازل های آبنمای آبشار

 

 

امکان سفارش بیشتر از موجودی انبار نیست لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید

تعداد موجودی انبار تعداد است لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید

افزودن به سبد خرید

X