مشهد
The scope and powers of the authorized representative

 

 

 

فروشگاه شیرخانی نماینده شرکت gso  در استان خراسان رضوی

 

حدود و اختیارات مجاز به شرح زیر می باشد

  1. این نماینده مجاز به حفظ منافع شرکت gso در استان خراسان رضوی می باشد
  2. این نماینده مجاز به حضور در مناقصات و جلسات استان خراسان رضوی می باشد
  3. این نماینده مجاز به بازاریابی و فروش محصولات شرکت gso در استان خراسان رضوی می باشد

 

 

امکان سفارش بیشتر از موجودی انبار نیست لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید

تعداد موجودی انبار تعداد است لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید

افزودن به سبد خرید

X