نواری

تعداد :
نوع نمایش :

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/523/image_obj_1525605378.png

نازل آبنمای نواری ( بسته 20عدد )

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/524/image_obj_1525602156.png

نوار مایلر آبنمای استرینگ ( بسته 250متری )

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/525/image_obj_1525604116.png

وزنه نازل نواری آبنما ( بسته 20عدد )

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/584/image_obj_1555918898.jpg

پرده آب نواری گرد یک خطی RSWC-1L-95N D100

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/690/image_obj_1558008779.png
20% تخفیف

آبنمای پرده آب نواری دو ردیفه 200 سانتیمتری - SWC-2L 119N 200

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/691/image_obj_1558008717.png
20% تخفیف

آبنمای پرده آب نواری یک ردیفه 25 سانتیمتری - SWC-1L 07N 025

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/692/image_obj_1558008729.png
20% تخفیف

آبنمای پرده آب نواری دو ردیفه 25 سانتیمتری - SWC-2L 13N 025

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/693/image_obj_1558008737.png
20% تخفیف

آبنمای پرده آب نواری یک ردیفه 50 سانتیمتری - SWC-1L 15N 050

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/694/image_obj_1558008745.png
20% تخفیف

آبنمای پرده آب نواری دو ردیفه 50 سانتیمتری - SWC-2L 29N 050

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/696/image_obj_1558008763.png
20% تخفیف

آبنمای پرده آب نواری دو ردیفه 100 سانتیمتری - SWC-2L 59N 100

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/697/image_obj_1558008771.png
20% تخفیف

آبنمای پرده آب نواری یک ردیفه 200 سانتیمتری - SWC-1L 60N 200

دسترسی

هد
دبی
برند
  • GSO
سایز اتصال
  • 0"
  • 0.5"
  • 1"
  • 2"
قطر خروجی آب
  • 0 mm
  • 4 mm
قیمت
افزودن به سبد خرید

X

امکان سفارش بیشتر از موجودی انبار نیست لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید

تعداد موجودی انبار تعداد است لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید