ریزشی

تعداد :
نوع نمایش :
http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/616/image_obj_1532939137.png

آبنمای ریزشی خطی یک ردیفه ساده

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/620/image_obj_1532515732.png

آبنمای پرده بارانی ( آبنمای ریزشی ) منحنی با یک ردیف ریزش

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/651/image_obj_1532940144.png

آبنمای پرده بارانی ( آبنمای ریزشی ) منحنی با دو ردیف ریزش

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/700/image_obj_1576480073.png
20% تخفیف

آبنمای پرده بارانی دو ردیفه 25 سانتیمتری ( آبنمای ریزشی ) - RC-2L 15N 25

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/701/image_obj_1576333008.png
20% تخفیف

آبنمای پرده بارانی دو ردیفه 50 سانتیمتری ( آبنمای ریزشی ) - RC-2L 31N 50

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/704/image_obj_1576333650.png
20% تخفیف

آبنمای پرده بارانی دو ردیفه 100 سانتیمتری ( آبنمای ریزشی )- RC-2L 65N 100

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/705/image_obj_1576334606.png
20% تخفیف

آبنمای پرده بارانی دو ردیفه 200 سانتیمتری ( آبنمای ریزشی )- RC-2L 131N 200

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/706/image_obj_1576333028.png
20% تخفیف

آبنمای پرده بارانی سه ردیفه 25 سانتیمتری ( آبنمای ریزشی )- RC-3L 23N 25

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/708/image_obj_1576333495.png
20% تخفیف

آبنمای پرده بارانی سه ردیفه 50 سانتیمتری ( آبنمای ریزشی )- RC-3L 47N 50

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/709/image_obj_1576333062.png
20% تخفیف

آبنمای پرده بارانی سه ردیفه 100 سانتیمتری ( آبنمای ریزشی )- RC-3L 98N 100

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/711/image_obj_1576333086.png
20% تخفیف

آبنمای پرده بارانی سه ردیفه 200 سانتیمتری ( آبنمای ریزشی )- RC-3L 197N 200

http://gsofountain.com/filemanager/userfiles/product/713/image_obj_1576333158.png
20% تخفیف

آبنمای پرده بارانی یک ردیفه 25 سانتیمتری ( آبنمای ریزشی )- RC-1L 8N 25

دسترسی

هد
دبی
برند
  • GSO
سایز اتصال
  • 0"
  • 1"
قطر خروجی آب
  • 0 mm
  • 4 mm
قیمت
افزودن به سبد خرید

X

امکان سفارش بیشتر از موجودی انبار نیست لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید

تعداد موجودی انبار تعداد است لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب نمائید